JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • เขียนเนื้อหาจากงานวิจัยของคุณ
 • รู้จัก SEO ขั้นพื้นฐาน
 • เขียนเวอร์ชันย่อใหม่สำหรับไซต์โซเชียลมีเดีย

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์มากมายทั้ง
 • รีวิวไลฟ์สไตล์ สินค้าการเงิน ร้านอาหาร บทความเทรนด์สุขภาพ
 • สามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • รู้จักแนวคิดการปรับแต่ง
 • เว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) ขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ ยืนยัน กรอง ค้นหาเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในฐานข้อมูลออนไลน์ของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ สร้างชุมชนออนไลน์ที่ดีขึ้น
  เรียกดู
 • ตรวจสอบ กรอง ค้นหาเนื้อหาด้วยความเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • ตัดสินใจอย่างเป็นกลางและเป็นผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม
 • ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชุมชนบนโซเชียลมีเดีย

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 คุณช่วยออกแบบใหม่และปรับปรุงการทำงานโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ คุณพบปะและโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้บริหารเพื่อพัฒนาแนวคิดและดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของพวกเขา ดังนั้นคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ การควบคุมความเร็วและการเคลื่อนไหว

เราต้องการอะไรจากคุณ

ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการส่งมอบผลผลิตคุณภาพสูงในเวลาที่เหมาะสมเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บส่วนหน้าและส่วนหลังความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วโดยมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเข้าใจเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงในบทความของเราก่อนที่จะเผยแพร่ คุณอ่านการอ้างอิงในข้อความโดยไม่ต้องเปลี่ยนลำดับของเนื้อหา คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน่วยวิจัยและทำงานร่วมกับทีมงานที่ทำงานหนักเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและทักษะการวิจัยที่ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเอกสารในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีคุณภาพสูง
  ทำความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของเราหน้าที่ของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในบันทึกของเรา: ตัวตน ข้อมูลความเป็นมา ข่าวสาร และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักการตลาดดิจิทัลที่รับผิดชอบในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างโอกาสในการขายผ่านสื่อดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัลที่ชาญฉลาดมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าแต่ละแคมเปญสามารถนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แผนการตลาดที่มีอยู่ยังสามารถปรับปรุงได้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแผนการตลาดที่กำหนดไว้

เราต้องการอะไรจากคุณ

Digital Marketing จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราวได้ว่าแบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจความสวยงามด้านศิลปะ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นทักษะพื้นฐานของนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องสื่อสารทางการตลาดได้ เพราะสุดท้ายแล้วอออนไลน์คือสื่อที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผ่าน Content ไม่ว่าจะเป็น Banner / VDO / บทความ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การตลาดดิจิทัล เมื่อพูดถึงการตลาด คุณต้องวางแผนและวางกลยุทธ์ เริ่มกันที่การสื่อสาร คุณกำลังคุยกับใคร ช่องไหนและแต่ละช่องจะทำงานอย่างไรคุณบรรลุเป้าหมายแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา

 • การสื่อสารมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะสื่อสารในทีมงานและสื่อสารกับคนนอกทีม

 • การที่จะเป็นนักการตลาด Digital ได้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถคิดนอกกรอบ หรือเข้าใจในเรื่องอารมณ์และความต้องการของคนได้ พร้อมจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย